top of page

Sedm nejčastějších omylů při třídění odpadu (The seven most common mistakes when sorting waste)


Two-thirds of Czechs sort their waste, but there are seven things you need to know to do it correctly. We learned several things from this list. Our guess is that you will too.

Link to the article, in Czech: Sedm nejčastějších omylů při třídění odpadu

Omyl 1: Musí to být dokonale čisté.

Mistake 1: It must be perfectly clean

Omyl 2: Polystyren do plastu nepatří.

Mistake 2: Polystyrene should not go in the plastic bin.

Omyl 3: Zrcadlo je vlastně sklo.

Mistake 3: Mirror glass goes in the colored glass bin.

Omyl 4: Plato od vajec patří do papíru

Mistake 4: Egg cartons and TP rolls do not go in paper bin. (They have already been recycled many times and can be composted)

V případě obalu od vajíček a ruliček od papíru proto nemusíme být ve třídění tak svědomití. Můžeme pro ně najít jiné uplatnění a použít je třeba na jaře jako provizorní květináčky na sadbu

Omyl 5: Papírové kapesníky mohu házet do papíru.

Mistake 5: Tissues can go to paper but not if used for hygienic reasons

Omyl 6: Obálka s okýnkem do papíru nepatří

Mistake 6: Envelopes with plastic windows cannot go in paper bin.

Omyl 7: Žádné nebezpečné odpady doma nemáme.

Mistake 7: No hazardous waste, such as batteries or anything with chemicals.

The Point: If it can’t go in a recycling bin, then it goes in normal garbage. This should make us more conscious of the packaging we are consuming, and help us to remember to look for sustainable products, in sustainably designed packaging. And if you are not sorting your waste, please start.

I’M ALWAYS HAPPY

TO GET TO KNOW MY READERS AND SHARE INSIGHTS AND IDEAS. 

 

DROP ME A LINE 

Success! Message received.

bottom of page